Praca
Firma to także zespół pracowników i kadra zarządzająca. To oni są tutaj najważniejsi. Gdyby nie ich zapał i zaangażowanie nie odnieślibyśmy takiego sukcesu. Stawiamy na ludzi i zespołowe działanie. Wszystkim, którzy pracują w naszej firmie, zapewniamy przyjazną i miłą atmosferę. Wyznaczamy cele i zadania. Wspieramy pracowników w zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności zawodowych organizując szkolenia oraz spotkania integracyjne.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pracą w naszej firmie prosimy o wysłanie aplikacji (list motywacyjny i CV) na adres marketing@halim.pl lub wypełnienie formularza rekrutacyjnegozegarkow.

Uwagi formalne:

1.       W przesłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić następującą zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażona przeze mnie zgoda dotyczy obecnie prowadzonej rekrutacji oraz rekrutacji realizowanych w terminie późniejszym”.

2.       Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacji realizowanego przez firmę HALIM Spółka Jawna A. Bakir, I. i G. Słabosz

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

HALIM Spółka Jawna A. Bakir, I. i G. Słabosz

42-200 Częstochowa

ul Wilsona 20/22

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych pod adresem marketing@halim.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Firma HALIM Spółka Jawna A. Bakir, I. i G. Słabosz będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w Państwa dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyznaczeni do procesu rekrutacji pracownicy firmy HALIM Spółka Jawna A. Bakir, I. i G. Słabosz.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane aż do czasu całkowitego zamknięcia procesu rekrutacyjnego na wskazane stanowisko pracy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

/span>