Współpraca
Jak zostać klientem hurtowni?
Zakupów w naszych Hurtowniach można dokonać za okazaniem Karty Klienta.
Karta Klienta wydawana jest wyłącznie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz firmom i instytucjom posiadającym osobowość prawną.
W celu wyrobienia Karty, należy przedstawić w Dziale Obsługi Klienta lub w Sekretariacie, wypełniony formularz Karty Stałego Klienta, oraz oryginały dokumentów:
  • NIP
  • REGON
  • KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • pisemne upoważnienie dla osób, które reprezentują firmę, a nie są jej właścicielami.
W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem 34/368 13 88 wew 120 lub 113